بیسکوکیک ها یا کیک های کوکی ترند جدید کیک در دنیا هستند. 

این کیک های خوشگل را هم به صورت کیک و هم کوکی می توانید سفارش دهید. طرح ها از سایت های مختلف انتخاب شدند و قابل سفارش هستند


دیزاین های مختلف بیسکوکیک را برای عدد 8 ببینید!


کوکی کیک بیسکوکیک عدد


استفاده از مرنگ و گل های طبیعی این کیک ها را منحصر به فرد می کند.

کوکی کیک بیسکوکیک عددرنگ بندی های مختلف قابل سفارش هستند.کوکی کیک بیسکوکیک عدد بیسکو کیک عدد 8کوکی کیک بیسکوکیک عدد


برای ثبت سفارش کیک ها داخل تلگرام پیام بفرستید.