اولین حرف اسم عزیزتان را سفارش دهید و برای تولدش سورپرایزش کنید.


کیک های حروف با طرح ها و رنگ های مختلف قابل سفارش هستند.

تصاویر برای ایده گرفتن و سفارش نمونه های خوبی هستند.


برای ثبت سفارش کیک ها داخل تلگرام پیام بفرستید.