برای ثبت سفارش کیک ها داخل تلگرام پیام بفرستید.

یا از طریق اینستاگرام  دایرکت کنید.